ÅRSRINGAR

 
 
Jag plockade upp en liten grenbit ifrån en annan sida av eken än den där den stora grenen sågades av.
Denna lilla bit har en diameter, som störst, av 17 cm.
Antal årsringar 37 antyder att den är 37 år gammal.
 
Om jag, vilken ingen vetenskapsman skulle skriva under på, försöker att översätta åldern på den stora och grövsta gren som kapades igår så skulle den vara 132 år gammal.
Dess diameter 50 cm divideras med denna bits 17 cm och multipliceras med 37 år = 132 år.
Och då sitter den stora grenen långt ifrån toppen på Gammeleken !
 
Men som sagt: detta är ingen dendrologisk åldersbestämning, ska alla veta.

Grövsta hotet mot Stugan

 
Detta var det största och grövsta hotet mot Stugan.
Nu är den " lilla" grenen nedsågad.
Otroligt att en gren kan väga så mycket som denna har gjort.
Diametern uppe vid stammen vid X:et är 50 cm!
 
 
 

Huvudgrenen

 
Diametern på grenen närmast stammen längst t.v. = 50 cm i veden.
Förgreningen t.h. är 82 cm ifrån sida till sida.
Vikten av denna bit ligger sannolikt närmare över än under 2 ton?
 

Grenbiten in till stammen

 
Måttet ifrån ena till andra sidan av denna förgrening är 82 cm!

Grenstumpar ifrån huvudgrenen

 
Några, av många, nedsågade grenbitar ifrån en och samma gren!

Årsringar

 
Här ska räknas årsringar framöver. 
Denna bit var den som sågades av intill ekstammen.

Gammeleken ska säkras!

 
Tack vare att denna Gammelek är ihålig - eller snarare på grund av att - måste den beskäras och förankras så att den inte blåser ner på Stugan under något framtida oväder.
Alternativet att låta såga ner den helt och hållet är inte, för vår del, realistiskt.
 
Denna s.k. mulmek, innehåller en mängd insekter, som håller på att försvinna ur vår svenska fauna.
 
Därför har Länsstyrelsen Kalmar län beslutat att bistå med medel för dess räddning.
 
Och denna räddning ska idag göras av två skickliga, holländska !!! arborister, som kommer upp ifrån Tingsrydtrakten.
Företaget heter ARBORI och kan verkligen rekommenderas!
Deras skickliga arbete videofilmade jag under deras orädda arbetsinsatser och på denna blogg kan man , delvis, följa vad de åstadkommer.
TACK Jan & Thies !
 
PS. Vill ni se vilket arbete arborister tar på sig kan ni följa många andra av dem via youtube.com.
Slå bara på ARBORISTER.
 
"Mina" klätterapor kan du dessutom följa , också via youtube.com . Slå på Treeworkers ARBORI.
 
För läsare som älskar vackra naturbilder: www.sikkema.se. Det är Jan, som är en av klätteraporna. 

Förankringspunkt i Gammeleken

 
Härifrån ska nu två wires bli dragna till förankringspunkter på andra sidan av hästhagen åt väster.
 

Förankringsplats No 1

 
 
Stållinan dras ifrån Gammeleken över hästhagen upp i backen mitt över vår tomt och ska nu fästas runt en grov ekstam på den sidan.

12 mm stållina

 
Här är en av de två förankringspunkter som , förhoppningsvis, ska hålla Gammelekens stam på plats i ett framtida oväder.
Wiren är 12 mm grov och för att den inte ska växa in i stammen är den dragen igenom ett tjockt plaströr.
 

Stållinan sträcks

 
Wiren mellan Gammeleken och dess två förankringspunkter på andra sidan hagen måste sträckas, så att rätt höjd och drag skapas.
 

Wirefäste åt västsydväst

 
Stållinan lämnas med ett överskott,som kan behövas bli utsläppt i en framtid, när förankringsekens egna stam blir grövre.
 
 

Gammeleken förankras

 
Här är den ena wiren dragen till den nordvästra eken , den närmast Gäststugan.
Stållinan ligger så pass högt  att den inte blir till besvär vare sig för hästarna  eller de maskiner, som framåt sommaren ska slå gräset i hagen.

Mera arbete !!!

 
En vacker dag får jag användning av egna  motorsågen, när allt detta ska sågas upp till ved.
Men det brådskar inte.

Mera arbete !!!

 
Men dessa grenstumpar ,kan jag såga upp framöver, när det blir någon varm, skön vårdag här ute.
Den grövsta stocken ligger längst bak under all annan bråte.
Bara den, väger säkert en bra bit över ett ton, skulle jag gissa.
 

De grövsta hoten ...

 
... mot Stugan eftersom dessa tre grenar vätte direkt mot den och mulmhålet är direkt under och diagonalt ifrån dessa tre grenar.
Wirefästet kan nu skönjas över den grövsta beskärningen.
Härifrån går nu två separata stållinor till ekar på andra sidan Gammeleken åt väster.
De ekarna blir nu fästpunkter för Gammeleken.

Gammeleken färdigbeskuren

 
Vy mot öster.
Det största, grövsta hotet mot Stugan vad den jättegren som man ser avskuren högt uppe under kronan.
Kan knappt fatta hur grov denna gren var, när jag nu ser dess innersta del nere på marken.
 

Gammeleken färdigbeskuren

 
Så ser den nu ut söderifrån.
 

En av många grenar...

 
 
... ska nu beskäras och tunnas ut.
Hela grenen ska inte kapas. Eken måste få chans att förnya sig själv med hjälp av återstående grenar i alla väderstreck.
 
Är man arborist ska man ha bra balans och vara i total avsaknad av höjdrädsla.
 
 

Så är den grenen gallrad !

 
Över till nästa....
 

Arborister i Gammeleken

 
 
Idag ska den ihåliga Gammeleken säkras, i görligaste mån. ifrån ett fall i någon framtida storm.
Kronan ska beskäras och stammen ska säkras med stållinor till två andra, stora ekar, väster om vår egen tomt.

STENSÖTA

 
 
Nu kryllar Stensötan sina blad i frostkylan.
Märkligt beteende, som förhindrar att bladen fryser sönder.

HELLEBORUS ORIENTALIS

 
 
Nu, när den vita redan är överblommad, sticker den röda julrosen upp sina luvor ur eklöven.
Alltid lika välkomna.

RSS 2.0