MALMBRON & SYSTRASTRÖMMEN 1934

 
Det ser ut som om det finns någon form av fördämning framför södra delen av MALMBRON.
Kan det ha varit så att man torrlade SYSTRASTRÖMMEN efter det att MALMFJÄRDEN helt torrlagts 1932 - 1933 ?
Tror nog det, faktiskt.
Och: vad är det för hus som står på planen väster om den västra flygeln på KHAL? Här byggdes ju senare barackerna ellr annexen, där jag började min "högskolekarriär " år 1951.
MALMBRO-rondellenär ännu inte byggd.
 

KALMARS NYA LÄROVERK.

 
Bilden ifrån KLM : L-C 575;    Småland, KALMAR, Malmen, Läroverket.  1935.
Pyramidalmarna längs FREDRIKSSKANSGATAN är nyplanterade och "TÅRARNAS PALATS" eller "SUCKARNAS BORG" , Jutegatan 1 är under uppförande . Färdigbyggt 1935.
Vi ser också de byggnadsaktiviteter som har påbörjats vid WERNSKJÖLDSGATAN och längs STRANDGATAN.

KALMARS NYA LÄROVERK.

 
Detta vackra bygge ritades av professor RAGNAR ÖSTBERG :  en man som även ritade STOCKHOLMS STADSHUS på sin tid.
" KHAL " =  Kalmar Högre Allmänna Läroverk, nuvarande STAGNELIUSSKOLAN,  uppfördes under åren 1931-1933, då det invigdes i maj månad. Här ser vi resultatet.
NORRA KANALGATAN är den lilla gatustump som går ifrån TRÄDGÅRDSGATAN fram till gymnastikbygganden.
SÖDRA KANALGATAN leder ifrån MALMBRON längs med vattnet framför BRANDSTATIONEN. FREDRIKSSKANSBRON, vars norra anknytnig skymtar t.h., var byggd och klar 1925. OBS! På den tomma planen väster om den västra flygeln på skolan byggdes senare tre baracker , när skolbyggnaden blev för trång. Nu finns här ett kök med matsal för elever och lärare.
Kortet är taget i slutet av 1933 eller under 1934 eftersom FUNKISHUSET på Jutegatan1 är klart.
Däremot är TÅRARNAS PALATS alias SUCKARNAS BORG ( 1935 ) , Jutegatan1  ännu inte byggt.
 

PORTVIN; 79 år gammalt !

 
Denna flaska ( gammal även den, handblåst i två halvor i en form ) , fick jag av vår agent, Mr Manuel Homem Ferreira i Portugal, när våra affärsvägar skiljdes efter ca  20 års goda samarbetstider. Hans svärfar producerade själv Portvin uppe i norra Portugal söder om Douro-floden och när han fick barn och senare i livet även barnbarn, donerades ett fat av årets tappning till resp. ny familjemedlem. Därav tidsbestämningen. Ju äldre ett portvin är desto mörkare är det . Något sådant får jag säkerligen aldrig mera uppleva i detta jordeliv men det var en upplevelse att nu äntligen öppna flaskan för att dricka upp dess innehåll tillsammans med egna barn och deras respektive under en familjeträff i går afton.
Doft, smak OCH eftersmak var något X-tra !
 

Ubbe´s förrätt

 
 
Mums, SÅ god!  Och ett gott MASI-vin till detta .  
Huvudrätten var kokt LUBB med andra vinalternativ, valfritt vitt eller rött och som dessert serverades en TIAMISU. Till desserten ett 79 -årigt PORT - vin , som jag fick av vår agent i Portugal , när våra affärsvägar skiljdes .  De ni !
 

STRANDPROMENADEN i Kalmar.

Vykoretet är stämplat 1907, året efter det att BRANDSTATIONEN var färdigbyggd. Den ritades av en stockholms arkitekt AGE LINDEGREN och började användas , om än inte i färdigt skick, år 1905. 
Nu heter denna sträckning,  SÖDRA KANALGATAN.
MALMBRON, 1870, kan skymtas bakom dåvarande KLAPPHUS. T.h. i bild byggdes många år senare  KALMAR HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERK på "muddern" . FREDRIKSSKANSBRON, 1925, finns inte heller med på denna bild.
 

KVARNHOLMEN i Kalmar 1918

 
Detta flygfoto är skänkt till KLM Bildarkiv 24684 av Christina Thunvall , Uppsala.
1.   KALLBADHUSET  1858 - 
2.   VARMBADHUSET 1909 - 1972. Bostadsrätter sedan 1982 -
3.   LOTSSTATION 1874 - 1931
4.   RISKVARNEN 1906-07 - 1957. Ägs av Kalmar kommun sedan 1972.
5.   ÅNGKVARNEN
6.   MARGARINFABRIKEN SVEA 1905 - 1962
7.   OLJEFABRIKEN SVEA på BARLASTHOLMEN 1918 - 1957
8.   MAGASINBYGGNADER vid SKEPPSBRON 1905 - 
9.   PACKHUSMAGASINEN på VEDGÅRDSHOLMEN ( nu Hotell PACKHUSET & BARONEN )
10. BARLASTHOLMEN 1906 -
11. KRONOBAGERIET 1740 - talet
12. BÅGEN till TJÄRHOVET 1913 - 
13. DOMPROSTGÅRDEN vid LILLA TORGET 1660-talet
14. TEATERN 1862
15. FRIMUARHUSET 1878
16. KALMAR SLOTT
17. ELEVATORKAJEN  1870- 
18. TULLHAMNEN 
19. LÄROVERKET 1835 - 1937. Nu STADSHUSET
20. TYGHUSET 1660 -
 

LORENSBERGSLEDEN i Kalmar

 
Med KALMAR VÄSTRA STATION  nere i höger hörn.
GRIMSKÄR över BÅGEN, som leder ut till TJÄRHOVET.
 
 

LORENSBERGSGATAN på Kalmar Västra

 
De flesta av dessa hus ritades av vår förste stadsarkitekt J.Fred Olson. Och de är fortfarande en prydnad för vår stad. De bäörjade uppföras 1910.
I slutet av gatan ser man ett hus där en familj inkluderande 18 barn ! bodde i början av 1900-talet .
Det kallas produktion det.   Ungefär där det huset då stod, ligger nu LORENSBERGSKYRKAN.
 

STENSÖ i Kalmar

 
SJÖLYCKAN är inte helt korrekt. Den ligger nere vid Södra utmarken, Västra sjön.
Här ser vi EKLYCKEGATAN  No 15 = det halva huset t.h. rymde en kvartersbutik, ERNFRID NILSSONs DIVERSEHANDEL.  PÄLS-MARGIT ägde No 13. Numera tillhör det Jan Elfversson.
 

KAVALJERSPORTEN; Uppförd 1697

 
Detta berömda Kalmar "monument " hette då STORBROVALVET.  Det det öppnade upp för STORBRON.
Vid den gamla träbron lastade och lossade den tidens , utrikes, seglande , fartyg sin laster.
Uppe på denna port låg Kalmars absolut första lotstation fr.o.m. början av 1800-talet. Den flyttades senare till bastionen REGERINGEN uppe på den gamla vallen.  Platsen ligger just sydost om gamla Varmbadhuset bakom Östra Vallgatan.
 

KAVALJERSPARKEN i Kalmar

 
Varför kan inte detta parkområde få se ut så här idag?. Nu är den en öppen, naken plats. Å andra sidan även ett tillhåll för A-lagare så det vore kanske inte så lämpligt att åter plantera buskar och vackra växter just här?
 
Den  norra ( vänstra byggnaden ) av de två ljusa i fonden framför , Ångkvarnen var föremål för den största brand vi haft i Kalmar i modern tid. En varm sommardag år 1935 blev det extra varmt ,när ÅNGKVARNSBRANDEN uppstod. En slarvigt slängd trasselsudd med linolja förmörkade livet för många människor. Och allra värst för sen stackars målare som var orsaken bakom det hela. Läs vidare i KALMAR LEXIKON.
 
PS. Vid närmare studium ser jag att detta motiv visar själva promenaden uppe på Vallen ( stadsmuren ) med Kavaljersparken just under oss t.h.  PARDON ME !
 

Vykort daterat 29 juni 1901. VEDGÅRDEN & KAVALJERSPARKEN i Kalmar.

 
Ett av mina äldsta vykort. Den "riktiga" Vedgården låg längre västerut utanför nuvarande Baronen men denna plats vi här ser användes för bl.a. NORDSTJERNANS BRYGGERI vars skorstenspipa vi ser över det gröna taket hitom DOMKYRKAN. Det gällde att elda , därav vedbehovet. Men också att kyla ner under produktionen av öl.     Isen sågades ut i stora block och hämtades under vintern vid Brudhoppet i Hagbyån. Isblocken drogs in med häst och vagn för att lagras utanför på Lilla Torget . Högarna med is, täcktes därefter med sågspån, som isoleringsmaterial. Först 1910 byggde man på ett kyltorn uppe på bryggeriet. NORDSTJERNANS BRYGGERI var verksamt mellan 1864 och 1938, när det lades ner av STOCKHOLMS BRYGGERI AB som köpte upp företaget år 1933. Om det var samma år eller senare, ska jag låta vara osvuret, men SBAB köpte även upp KALMAR BRYGGERI AB.     Det som låg på Storgatan, Proviantgatan och Södra Långgatan.
OBS . Så fint det var i KAVALJERSPARKEN med dess träd och buskar.
DAHMSKA hustet längst t.v.. KREUGERSKA huset skymtar just bakom KAVALJEREN.
 

ÄNGÖ från flygplan; före 1927

 
Denna bild talar för sig själv. Nu är mina bilder med ÄNGÖ-motiv slut så härmed lägger jag locket över ÄNGÖ.
 
Andra vykort med Kalmar-motiv , väntar nu på sin tur.

ÄNGÖ från flygplan; före 1927

 
Denna bild talar för sig själv. Nu är mina bilder med ÄNGÖ-motiv slut så härmed lägger jag locket över ÄNGÖ.
 
Andra vykort med Kalmar-motiv , väntar nu på sin tur.

SANDÅSBACKEN, BRAGEGATAN och FREDRIKSDALS TÄNDSTICKSFABRIK.

 
 
Läs vidare i "Kalmar i svunnen tid ". Facebook

Flygfoto över ÄNGÖ

 
 
Stämplat 1938.
Text : se Facebook " Kalmar i svunnen tid ".
 

" Nya " ÄNGÖSKOLAN

 
Denna byggdes 1898 för att ersätta den gamla , ursprungliga borta på Fiskarbacken och den var mina Pappa´s och hans syskons små - och folkskola. Som skola var byggnaden i bruk t.o.m. vårterminen 1945 varefter också de skolpliktiga Ängö barnen fick traska över Ängöbackarna ( LINDÖ ) för att ta sig till den helt nyuppförda LINDÖSKOLAN ;  ovan visade skola upphörde som skola fr.o.m. höstterminen 1945. 
Efter sin skolperiod var fastigheten utrymme för en termosfabrik och ett vandarhem. När termosproduktionen flyttade efter några år tog Svenska Turistföreningen över och hela byggnaden blev ett vandrarhem.
År 1964 revs den för att lämna plats för ett nytt vandrarhem och nu är den nybyggda hem för nuvarande , populära hotell SVANEN.

ÄNGÖ 1912

 
Detta vykort är speciellt ur många vinklar. För de första är det stämplat med både avsändareort, KALMAR
24. 8. 1912 och mottagarens postkontor BYTORP 26.8.1912. Intressant för filatelister har jag hört ,för frimärket 5 öre grönt V-Gurra är i perfekt skick dessutom. 
Nåväl. Vykortet har siffror med sina förklaringar i texten, skrivna av avsändaren:
1. Ängoskolan ( tydligen det viktigaste på den tiden ? ). Nuvarande hotell Svanen.
2. Ängö slöjdskola ( Ängö´s första skola, 1862;  innan, Ängöskolan på bilden byggdes 1898 )
3. Ängöbron. Byggd 1878. Ny stenbro tillkom först 1913 och ersattes med en betongbro 1972.
4. Warvet. OBS! Ingen bro hitut ! Den första träbron byggdes först 1928 i Hammarskiöldgatans förlängning.
5. Kalmarsund
6. Malmfjärden. OBS ! " Koholmarna " strax norr om 6.
7. Adolfs morgonpromenad.  Södra Kanalgatan numera.
Det finns så mycket annat intressant att kommentera vad gäller detta vykort :
Det helt nakna "Rävspelet" under siffra 6 med "Gröne man " utanför sig i Malmfjärden.
Det helt nakna, obevuxna Svinö norr om Ängö. Svinö planterades med tallplantor av skolungdom under några år fram till 1916 och var alltså trädfritt vid tiden för vykortets plåtning.
" Bonnstallarna " hitom siffra 7. 
Och, och, och....
 
 
 

SOLBACKEN i Kalmar år 1905.

 
Detta hus bygges ursprungligen under 1880-talet av Leonard Jeansson som hans sommarhus, Corp-de -logi. Uppfördes ute på SVENSKNABBEN och flyttades senare västerut några  meter, när John Jeansson byggde sitt eget sommarhus, klart  1902 vilket senare permanentades till åretruntbostad, efter ytterligare tom - och tillbyggnad 1915-16.
 
 

VYKORT: Trädgårdsgatan 1905

 
Med dåvarande BARNHEMMET; den första byggnaden på vänster sida. Det låg i hörnet av dåvarande Lindölundsgatan och Trädgårdsgatan. Flyttades år 1940 , när detta hus revs, och ny plats för Barnhemmet blev på Fabriksgatan.
Läs f.ö. om barnhem , sida 44 i KALMAR LEXIKON.
Huset mitt i gatan,  i fonden , finns på KLM´s arkiv, Delfinen 2. Södra sidan av Strandgatan. Det revs när Trädgårdsgatan breddades.
 

VÅRTECKEN 2016

 
SNÖDROPPARNA tittar upp ur makadamen nedanför storStugans fönster åt öster.
 

VÅRTECKEN 2016

 
Nu tittar Vintergäcken fram lite överallt. Så om ca 1 månad kommer gräsmattan att vara gul runt päronträdet närmast Stugan.

VÅRTECKEN 2016

 
Den Röda jurosen, Helleborus niger, sticker upp nedanför köksfönstret. Ett gott vårtecken !

MÅNADSSKIFTEN i Gatan: February 01, 2016

 
 
Just nu ( 1:e februari, alltså ) är det plus 3 grader och solen halvskiner efter en frostnatt. I går var det ca 10 grader så det svänger snabbt. 
Januari har varit en osedvanligt variationsrik månad.  Första dygnet var det plusgrader. Följdes upp med minusgrader redan den 2:e jaunari och snö fr.o.m 4 januari ( se min bild ifrån den 5 januari ). Sträng kyla, minus 14 grader som lägst och ovanligt varmt i slutet av månaden 24 - 31 januari. All snö är nu helt borta . Över 10 grader plus den siste janauri ! 
 

RSS 2.0